1.188.000
924.000
1.200.0007.990.000
200.000620.000
180.000560.000

Ổ cứng, thiết bị lưu trữ

Ổ cứng Toshiba V300 SATA-III (1TB / 2TB / 3TB)

1.190.0002.290.000
980.0005.290.000
450.000750.000